Kvalita dopravy

Pokrytie spojov

Zobrazenie naplánovaného pokrytia spojov vozidlami a vodičmi. Po uskutočení prepravy je možné vyhodnotenie vykonaných / nevykonaných spojoch vzhľadom na plán.

Ak sa nevykonávajú operatívne zmeny plánu organizácie dopravy je možné následne korigovať tento plán pomocou doporučení, ktoré systém navrhne podľa reálne uskutočnenej obsluhy plánovaných spojov. Korekcie vykonaných spojov zabezpečujú správu posilových, náhradných, skrátených, posunutých spojov, prípadné korekcie chybných činností vodičov.

Tieto informácie sa využívajú pri spracovaní Denných záznamov o výkone vozidla a vodiča, ktoré je možné automaticky vygenerovať podľa toho, ktoré spoje vozidlo a vodič skutočne vykonávali. Ak sú dostupné prevádzkové veličiny vozidla, je možné z týchto údajov doplniť denný záznam o výkone vodiča a vozidla, o stav tachografu, stav nádrže, prípadne stav prietoku paliva cez prietokomer a porovnať z predchádzajúcim záznamom kvôli kontrole kontinuity hodnôt medzi po sebe idúcimi záznamami na jednom vozidle.© 2024 - TransData, s.r.o.