Prevádzka vozidla

Prezentácia prevádzkových údajov vozidla

Zobrazenie prevádzkových veličín vozidla na vybrané vozidlo a vybrané časové obdobie. V prípade poruchy vozidla, dopravnej nehody, resp. reklamácie cestujúceho, poskytuje podrobné informácie o rýchlosti vozidla, otáčkach motora, teplote motora, atď. v súvislosti s informáciami o polohe vozidla, linke, spoji prípadne zastávke. Umožňuje sledovať kvalitu prevádzky voči cestujúcim (vnútorná teplota vozidla vo vzťahu k nezávislému vykurovaniu resp. klimatizácii).© 2024 - TransData, s.r.o.