Interiérová multifunkčná informačná tabuľa pre cestujúcich

Všeobecná charakteristika vnútornej multifunkčnej informatívnej tabule :

Tabuľa je určená k zobrazovaniu informácií v reálnom čase prevažne v interiérových priestoroch na LCD televízoroch prípadne iných zobrazovacích zariadeniach. Vzhľad a zobrazované informácie je možné upravovať podľa uváženia prevádzkovateľa.

Typicky zobrazované informácie sú:

Ukážka niektorých realizovaných tabúľ:Úprava vzhľadu :

Úprava vzhľadu samotnej tabule sa realizuje cez nástroj Dizajnér informačných tabúľ dostupný na adrese www.dispecing.info/TableDesign/. Vyžaduje bezplatnú registráciu a následné prihlásenie. Ovládanie je intuitívne a umožňuje v reálnom čase vidieť vzhľad a aj dáta na tabuli.Technické riešenie:

Informačná tabuľa ako celok pozostáva z nasledujúcich častí, ktoré môže tvoriť ľubovoľná HW zostava: – LCD televízor, prípadne monitor
– Ako riadiaci počítač môže byť použitý akýkoľvek počítač, s nainštalovaným webovým prehliadačom, ktorý ma pripojenie na internet cez GPRS modem so SIM kartou, Ethernetové alebo wifi pripojenie.

Ceny:

Paušálne poplatky

Licencia a správa SW modulu pre zobrazenie DAT

/helpdesk + správa SIM (dátové prenosy) / .................................................. 10,- € / tabula / mesiac

alebo

Licencia a správa SW modulu pre zobrazenie DAT

/ helpdesk + LAN, WIFI pripojenie / …....................................................... 7,50 € / tabula / mesiac

V prípade požiadavky na sprístupnenie reklamy sa k paušálu účtuje …. 3,- € / tabula / mesiac

Jednorázové poplatky

V prípade objednávky zostavy a riadiaceho počítača u nás, sa účtujú tieto jednorázové poplatky:

Zobrazovacia jednotka (závisí od veľkosti LCD televízora) ....... / komerčný cenník distribútorov /

HDMI kábel …............................................................................. / komerčný cenník distribútorov /

Riadiaci mini počítač + inštalácia, pre 2 zobrazovacie jednotky …........................................ 350,-€

GPRS modem …...................................................................................................................... 50,- €

alebo

Smart TV stick (integrované WiFi) …..................................................................................... 75,- €

Riadiaci mini počítač riadi jednu, alebo 2 zobrazovacie jednoty. Smart TV stick riadi 1 zobrazovaciu jednotku.

Ceny doplnkových služieb:

SW integrácia (nastavenie DAT, integračné testovanie, podpora pri nasadení) ..............… 290,- €

Realizačné náklady - v nadväznosti na reálne odpracovaný čas

/1 tabuľa cca 4 hod/ …................................................................................ 30 eur / 1 človek / hodina

Cestovné náklady - v nadväznosti na skutočné kilometre …....................................... 0,40 eur / km

V prípade použitia viacerých tabúľ, jednotková cena sa násobí počtom tabúľ.